Pohdintaa Rosen-metodista

 

Työuraani on kuulunut sekä fysioterapeutin että opettajan työtä. Fysioterapeuttina olen työskennellyt vaikeasti liikuntavammaisten kanssa. Opetustyöni olen tehnyt nuorten ja aikuisten parissa. Näissä työelämän vaiheissa minulle tärkeiksi on tullut ihmisen kunnioittaminen, oikeudenmukaisuus ja ehdoton vaitiolovelvollisuus.

Aloitin Rosen- terapeuttikoulutukseni 2000- luvun alkupuolella. Kokemuksellinen kiireetön keho-mielityöskentely tuntui minulle juuri silloin oikealta tavalta työstää omia kehoni jännityksiä ja uskomuksiani/asenteitani niistä. Valmistuin Rosen- terapeutiksi syksyllä 2015. Joitakin oivalluksiani Rosen- metodista: Herkkyys on voimavara eikä ominaisuus, jota täytyy pitää piilossa. Herkät kädet eivät ole tekniikkaa vaan ajattelen niin, että ne kertovat sen, miten juuri sillä hetkellä kykenet olemaan aidosti läsnä itseesi ja toiseen henkilöön. 

Monilmeisestä kehokommunikaatiosta tavoitamme ehkä vain murto-osan mutta tuo murto-osakin voi olla merkityksellistä sillä hetkellä juuri sille ihmiselle.

On myös asioita, jotka ovat olleet ehkä alusta asti mukanani, mutta vain unohduksissa ja nyt löytyneet uudelleen. Liike ja luonto ovat läsnä koko ajan tässä ja nyt. Niihin voi liittää kaikenlaista mukavaa kuten musiikkia, avantouintia, ohjattuja liikuntatunteja, pitkiä kävelyjä, tuntureita, luonnon kuvaamista ja myös piirtämistä. Spontaanisti ja yrittämättä voi tehdä asioita ihan vain omaksi ilokseen.

Rosen-metodi vaikuttaa yksin tai yhdessä jonkin toisen hoitomuodon rinnalla kehoon ja mieleen. Se antaa mahdollisuuden vapautua fyysisistä ja psyykkistä jännityksistä, tuoden tasapainoa, luovuutta, elävyyttä ja levollisuutta elämään, jotka tuovat iloa, keveyttä ja värejä sinun päivääsi .

 

 


>> Lue hoidosta                               

 

>> TERVETULOA VARAA OMA AIKASI